Młodzież – sprawcami licznych wypadków

Do największej ilości wypadków samochodowych doprowadzają kierowcy pomiędzy osiemnastym a dwudziestym trzecim rokiem życia. Słysząc o takich zdarzeniach, wielu zastanawia się ilu podróżujących musi jeszcze zginąć, by podniesiony został wiek uzyskiwania prawa jazdy. Okazuje się, że to nie jedyna zmiana z jaką dość często się stykamy.

Długi kurs prawa jazdy

Wypowiedzi ekspertów ukazywane w środkach masowego przekazu zachęcają do zwiększenia ilości godzin kursu na prawo jazdy. Szczególną uwagę zwracają na część praktyczną. Wiedzą, że odpowiada ona za prawidłowe prowadzenie samochodu. Pomaga także w ocenianiu panującej sytuacji na ulicach. Im więcej czasu spędzimy za kierownicą, tym łatwiej będzie nam zachować się podczas trudnych warunków atmosferycznych i w wielu innych sytuacjach.

 kurs prawa jazdy gdynia

Łamanie zasad ruchu drogowego

Druga poruszana kwestia to kary za łamanie przepisów drogowych. Względem innych są one zbyt łagodne. Przeprowadzane badania wskazują, że wysokość kar finansowych oraz punktowych powstrzymuje część kierowców przed niebezpieczną jazdą. W tych sytuacjach boją się o prawo jazdy. Jego utrata znacznie utrudniłaby dojazd do pracy lub szkoły. Tym samym zważają na zamieszczane przy ulicach znaki drogowe.  W końcu tego uczy kurs prawa jazdy.

Czekamy na zmiany

O przewidywanych zmianach dowiemy się ze środków masowego przekazu. Od roku 2013 zmianie ma ulec forma przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy. Czy w kolejnych latach doczekamy się innych zmian? Miejmy nadzieję, że te które zostaną zaakceptowane przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. Kurs prawa jazdy w Polsce i tak należy do jednych z trudniejszych w Europie.

Dodaj komentarz